top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraAnoku

Co potřebujete vědět o zaměstnávání cizinců

V současné době mnoho firem nemá dostatek kvalifikovaných pracovníků a začínají se tak poohlížet i mimo oblast České republiky. Často tak tento problém řeší pracovníci z Ukrajiny agentura. V České republice pracuje čím dál více cizinců, a to především z důvodu nedostatku kvalifikovaných pracovních sil na tuzemském trhu. Výhodami je pak v takovém případě flexibilita a spolehlivost, a to na základě provedených průzkumů. Není se tak čemu divit, že se čím dál více tuzemských firem začíná poohlížet právě po zahraničních pracovnících. Pokud jste se i vy rozhodli, že byste chtěli ve své firmě zaměstnávat cizince, pak se vyplatí dopředu si zjistit, jaké konkrétní povinnosti a změny se vás v takovém případě budou týkat a v čem je jejich zaměstnávání rozdílné oproti tuzemským pracovníkům. Rozdíly jsou také v tom, zda jde o cizince ze zemí Evropské unie či mimo EU. Jak na to, aby všechno bylo z hlediska zákonů a nařízení absolutně v pořádku a předešli jste tak případným problémům a dalším nepříjemnostem? Jaké povinnosti se vás jako zaměstnavatele tedy v takovém případě jako agentury zaměstnávající Ukrajince nebo pracovníky, týkat?Náročnější administrativa a zákonné podmínky


Zaměstnanci ze zahraničí a jejich zaměstnání s sebou logicky nese i povinnost v podobě administrativy agentury zaměstnávající Ukrajince, nutné evidence a uchovávání údajů o nich, a to i v době, kdy už takový člověk zaměstnán není. I když je administrativa v případě uzavírání smluv a vedení pracovního poměru se zaměstnanci ze zahraničí o poznání náročnější než v případě zaměstnávání českých pracovníků, stále ještě převažují výhody nad nevýhodami.


Administrativa a zákonné podmínky, které musí agentura práce dodržet, se pak liší podle toho, zda se jedná o zaměstnance pocházející ze zemí Evropské unie nebo o zaměstnance pocházející ze zemí mimo Evropskou unii. Nejsložitější je administrativa v případě pracovníků pocházejících ze třetích zemí, tam se musíte připravit na přísnější podmínky. Jaké jsou tedy v takových případech rozdíly a jaké administrativní kroky vás jako zaměstnavatele čekají?Rozhodnutí a posouzení žádosti cizince je v moci Ministerstva vnitra


Při posuzování žádosti cizince o zaměstnání v České republice rozhoduje Ministerstvo vnitra. Nutná je zároveň i spolupráce s Úřadem práce. Důležité je také v případě zaměstnávání cizinců vést podrobnou evidenci a všechny případné dokumenty, týkající se pracovního poměru je nutné mít uložené ještě minimálně 3 roky po ukončení pracovního poměru.

Zaměstnávání cizinců a zaměstnanecká karta


V praxi se při zaměstnávání cizinců používá tzv. zaměstnanecká karta. Co je to za doklad a k čemu slouží? Zaměstnanecká karta je vlastně takovým povolením k dlouhodobému pobytu cizince na území České republiky, a to za účelem pracovního poměru. Zároveň také tato karta nahrazuje vízum k pobytu delšímu než 90 dní za účelem zaměstnání.Jak je to s cizinci pocházejícími ze zemí Evropské unie


V případě, že je u vás aktuální téma zaměstnání cizinců pocházejících ze zemí EU, můžete si oddechnout. Není to totiž nic složitého. V takovéto situaci jsou totiž pravidla shodná s pravidly případě zaměstnávání tuzemských pracovníků. Kromě pracovníků, kteří jsou ze zemí EU jsou totožná pravidla i pro lidi ze zemí jako je Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island.


V případě zaměstnání pracovníků z výše uvedených zemí vás čeká nutnost vedení jejich evidence a zároveň nutnost informování krajské pobočky Úřadu práce o započetí jejich pracovního poměru. Tuto informaci je nutné oznámit nejdéle v den nástupu zaměstnance do zaměstnání. A informování Úřadu práce vás čeká i v případě neprodleně po jeho ukončení, a to nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení pracovního poměru.


Co se přihlášení na zdravotní pojišťovnu a na Českou správu sociálního zabezpečení týče, tady jsou pravidla stejná jako u českých zaměstnanců.Jak je to u cizinců pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii


Případů, kdy je potenciální zaměstnanec ze země, která není součástí Evropské unie, je už podstatně méně, ale samozřejmě se také můžete setkat s potenciálními pracovníky ze zemí mimo EU. V případě, že budete chtít zaměstnat cizince, kteří nežijí v některé zemi Evropské unie, Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku nebo na Islandu, pak už pro vás jako pro zaměstnavatele nastává poměrně složitější situace. V čem se tato situace liší od zaměstnanců ze zemí EU?


Existuje totiž nařízení, kdy tito lidé nemají přístup na volný trh práce v České republice. A co to znamená? Znamená to, že v takovém případě musí tito lidé disponovat povolením k pobytu na území České republiky a zároveň také povolením k vykonávání práce. V opačném případě není jejich zaměstnání možné. Zároveň můžete takového pracovníka najmout, pokud disponuje Zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo tzv. Modrou kartou.


A jak je to v tomto případě s ohlášením informací příslušným úřadům? I v tomto případě vás čeká povinnost oznámit záměr zaměstnání takovéhoto cizince krajské pobočce Úřadu práce. Pokud má Zaměstnaneckou nebo Modrou kartu, budete muset udělit souhlas s tím, že Úřad přidá toto volné pracovní místo do své evidence.


A jak to bude s vedením evidence a uchováváním důležitých údajů o zaměstnancích, kteří nepocházejí ze zemí Evropské unie? Opět zde platí nutnost vedení evidence o pracovnících a uchování těchto dokumentů i 3 roky po skončení pracovního poměru.


Je známou věcí, že i zahraničních pracovníků je v českých firmách dlouhodobý nedostatek, a to hned z několika důvodů. Na tento problém měla vliv i pandemie koronaviru, která se na celé situaci nepříznivě podepsala. O tom, jak zaměstnat cizince během pandemie si můžete přečíst na našem blogu.
Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page