top of page
Vyhledat
 • Obrázek autoraAnoku

Na co si dávat pozor při zaměstnávání Ukrajinců?

Aktualizováno: 11. 3. 2021

Jestliže se rozhodnete zaměstnat cizince – Ukrajince, měli byste počítat s tím, že to bude administrativně náročnější nežli v případě českého občana nebo občana státu Evropské unie. Není ale nutné se těchto spolehlivých a pracovitých sil vzdávat, protože tak můžete přijít o kvalitní zaměstnance. Vše je možné snadno zvládnout. A pokud si nejste postupem jisti, pak je dobré kontaktovat odborníky, kteří vám tento proces pomohou zvládnout. Agentura práce, jako jsme třeba my, vás provede veškerým úskalím.

 • Pokud se při zaměstnání pracovníků z ciziny dodrží všechna zákonem daná nařízení, pak nemůže nastat žádný právní problém.


Pracovníci z EU mají podmínky jednodušší

U občanů ze zemí Evropské unie je to celkem jednoduché, protože mají v rámci volného pohybu pracovních sil v EU otevřený přístup na český pracovní trh. Podmínky pro jejich zaměstnání jsou téměř stejné jako u českého občana. Jedna výjimka tu ale platí.

 • Zaměstnavatel má povinnost vést evidenci občanů EU i jejich rodinných příslušníků, kteří zastávají některou pracovní pozici.

 • O začátku i ukončení pracovního poměru má také povinnost informovat Úřad práce (krajskou pobočku).


Podmínky pro občany třetích zemí

Zcela jiné podmínky platí pro občany, kteří nepocházejí ze zemí EU. Jedná se tedy o občany třetích zemí. Ti většinou nemají volný přístup na český trh práce. Pokud se tedy nejedná o občany, kterým byl na území České republiky povolen trvalý pobyt.

 • Výjimku tvoří také lidé, kteří se na území ČR věnují dennímu studiu na střední nebo vysoké škole.

 • Další výjimku tvoří občané, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt na základě sloučení rodiny.

 • V tomto případě ale platí ještě různé úpravy a pracovní povolení tedy nemusí být automaticky vydáno.

 • Další výjimku pro uplatnění na českém pracovním trhu tvoří absolventi české střední nebo vysoké školy.

Cizinci z uvedených skupin tedy nepotřebují přímo pracovní povolení, ale musí mít platné pobytové oprávnění.


Povinnosti platí i pro zaměstnavatele

Jestliže tedy zaměstnáváte cizince z takzvané třetí země, vždy si zjistěte uvedené skutečnosti. V tomto případě totiž také platí, že neznalost neomlouvá. Kromě povinnosti ověřit si existenci platného pobytového oprávnění má také zaměstnavatel povinnost mít ve své firemní evidenci kopie těchto dokladů. Pokud se u vás bude ucházet o zaměstnání cizinec, většinou nebude patřit do žádné z uvedených skupin a bude zapotřebí celá řada oprávnění.

 • Nejčastěji cizinci žádají o takzvanou zaměstnaneckou kartu, která je spojením pobytového i pracovního povolení.

 • Další možností je modrá karta.

 • Ta je určena pro výkon zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci.

 • Většinou o ni budou tedy žádat vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří chtějí vykonávat svou profesi.


Jak je to s řidičským oprávněním

U mnoha nabízených pracovních míst je podmínkou (nebo výhodou) vlastnictví řidičského oprávnění. I v tomto případě jsou rozdíly mezi občany pocházející ze zemí EU a občany třetích zemí. Řidičský průkaz občana země EU většinou platí ve všech ostatních zemích EU.

 • Řešením u občana mimo Evropskou unii je buď výměna řidičského průkazu nebo absolvování kurzu v České republice.

Řidičské oprávnění může cizinec ze země mimo EU v České republice používat, pokud je držitelem oprávnění k pobytu do jednoho roku a jeho řidičské oprávnění je v souladu v Úmluvou o silničním provozu. Jestliže tato podmínka splněna není, pak je zapotřebí mezinárodní řidičské oprávnění. V případě, kdy není splněna ani jedna podmínka, je nutné absolvovat kurz v České republice.

 • Je-li vaším zaměstnancem cizinec, který má oprávnění na pobyt delší jednoho roku, pak je jeho povinností výměna řidičského průkazu do tří měsíců od vydání pobytového oprávnění.


Zaměstnanecká karta

Jak už bylo řečeno, pokud se nejedná v případě cizince ze třetích zemí o výjimku (studenti, rodinní příslušníci atd.), je nutné, aby měl žadatel o práci zaměstnaneckou kartu. Zaměstnanecká karta je vydána pro jedno konkrétní pracovní místo u jednoho konkrétního zaměstnavatele.

 • To ovšem neznamená, že by byla pracovními pozicemi jakkoliv limitována.

 • Je možné ji vydat na jakékoliv pracovní místo, které splňuje zákonné podmínky (sjednání minimální mzdy, alespoň poloviční pracovní úvazek).

 • Je tedy možné ji vystavit pro pokojskou, přidavače na stavbě, stejně jako pro ředitele mezinárodní společnosti.

Pokud máte v plánu nabídnout místo konkrétnímu cizinci, pak je zapotřebí tuto informaci nahlásit na Úřadu práce. Po podání hlášenky na Úřadu práce přichází čekací doba třiceti dnů. Za tuto dobu dostane volná pozice speciální číslo, které bude zapotřebí k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu.

 • Váš budoucí zaměstnanec pak požádá o zaměstnaneckou kartu prostřednictvím české ambasády ve své zemi.

 • Další možností je podat žádost na Ministerstvu vnitra.

 • Tento způsob se využívá v případě, že už má cizinec povolení k pobytu v České republice z jiného důvodu.


Dokumenty, které jsou při žádosti nezbytné

Pro žádost o povolení k pobytu v České republice za účelem vykonávání zaměstnání musí občan třetí země doložit:

 • formulář žádosti o zaměstnaneckou kartu

 • pas

 • dvě pasové fotografie

 • potvrzení o ubytování

 • pracovní smlouvu

 • potvrzení o vzdělání nebo kvalifikaci

 • výpis z rejstříku trestů z domovské země

V některých případech je zapotřebí také přiložit formulář žádosti o dlouhodobé vízum. Veškeré dokumenty musejí být originály anebo notářsky ověřené kopie. Ve většině případech musejí být apostilovány či superlegalizovány. Pochopitelně se vyžaduje jejich přeložení do českého jazyka. Agentury zaměstnávající Ukrajince mají dokonalý přehled o všech náležitostech, které jsou zapotřebí.


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page