top of page

Jak to funguje?

Najít vhodné pracovníky nemusí být vždy snadné, díky spolupráci s naší agenturou práce vám, jako objednateli, odpadá spousta práce. Díky naším dlouholetým zkušenostem jsme schopni zajistit vaše požadavky na zajištění pracovníků z Ukrajiny jednoduše a snadno. Stačí nás jen kontaktovat.

 

Proč právě zaměstnanci z Ukrajiny?

Na základě našich zkušeností a rovněž referencí našich klientů, jsou pracovníci z Ukrajiny na vrcholu obliby.  Ukrajinští pracovníci jsou především pracovití a svědomití. Jsou schopni pracovat samostatně a mezi jejich další přednosti patří flexibilita jak ve smyslu pružné pracovní doby, tak v podobě v rozsahu prací a úkolů, které jsou schopni zvládnout.

Nemusíte mít obavy ani z jazykové bariéry, v případě, že se na vašem pracovišti nenachází osoba, která by mohla bez problému komunikovat s ukrajinskými pracovníky, nabídneme z naší strany překladatele při jejich zaškolení. Po určité fázi zapracování jsou pak pracovníci z Ukrajiny snadno učenliví českému jazyku, čemuž pomáhá každodenní styk s českými kmenovými zaměstnanci.

 

Na našem blogu se můžete dočíst trochu víc o tom, proč zrovna zaměstnanci z Ukrajiny.

Anoku icons-01.jpg

Proces vyhledávání ideálních pracovníků 

Ve chvíli, kdy nás osloví společnost s určitými konkrétními požadavky, podepíšeme společně smlouvu o zprostředkování zaměstnání včetně objednávky. Mezi základní otázky je nutno zahrnout v první řadě množství požadovaných agenturních zaměstnanců, nároky na jejich kvalifikaci a dále pracovní podmínky, které je poptávající firma schopna nabídnout a zajistit.

Po podpisu smlouvy nastává fáze vyhledání a zajištění konkrétních budoucích agenturních ukrajinských zaměstnanců, v případě potřeby je z naší strany realizována komunikace s příslušnými úřady a vyřízení veškerých administrativních náležitostí, a to především na základě zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, díky kterému se většina agenturních zaměstnanců stává držiteli tzv. dočasné ochrany či jiného pobytového oprávnění v České republice.

Anoku icons-02.jpg

Příprava jedinců na práci v České Republice

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že řada požadavků je značně individuálních, a proto je potřeba na tento proces takto nahlížet. V případě, že nemáte prostor pro zaškolování agenturních pracovníků z řad cizinců při nástupu do práce, jsme schopni vám poskytnout pomoc i v tomto směru, neboť v naší společnosti máme zkušené odborníky z různých oborů a rádi vám se zaškolováním pomůžeme.

Ubytování

Vždy hledáme vhodné ubytovací zařízení v nejbližší možné dostupné vzdálenosti od vašeho pracoviště. Pokud se ubytování nachází ve větší vzdálenosti a není možnost zajištění hromadné dopravy pro pracovníky, zajistíme jejich každodenní odvoz na pracoviště a zpět.

Anoku icons-03.jpg

Dlouhodobá spolupráce a podpora

Za dobu působení naší agentury jsme navázali řadu úspěšných vztahů s klienty v rámci celé České republiky, značná část s námi spolupracujících společností využívá naše služby opakovaně a k jejich plné spokojenosti.  Na základě našich zkušeností proto věříme, že nezklameme i Vás.

Agentura práce Anoku.jpg

Kontaktujte nás

Božetěchova 3003/133
612 00, Brno
Jihomoravský kraj
Česká Republika

+420 777 919 000

Thanks for submitting!

bottom of page