top of page
Casual Business Meeting

ANOKU

Vaši dlouhodobí partneři

V tuto chvíli působíme jako agentura práce převážně v Jihomoravském kraji, zejména z důvodu, že máme sídlo v Brně. Naše vyhlídky do budoucna jsou ale veliké, proto se nebráníme uzavření spolupráce v jiných krajích. 
Důležitým aspektem je pro nás vzájemná spolupráce a důvěra, jsme ochotni vynaložit vše proto, aby se požadavky ze strany objednatele vyplnili v co nejkratším možném čase a bezstarostně.

Krédo a hodnoty naší agentury práce

  • Našim zákazníkům i zaměstnancům zaručujeme spolehlivost, spokojenost a kvalitu 

  • Zásadní je pro nás vždy komunikace

  • Našim klientům nabízíme stabilní prostředí pro dlouhodobou spolupráci

  • V personální agentuře je pro nás lidský aspekt tím nejdůležitějším měřítkem

  • Naše zaměstnance motivujeme k rozšíření jejich znalostí a kvalifikovaných dovedností

  • Ke každému projektu i jednotlivcům přistupujeme individuálně a odpovědně

  • Klademe důraz na spravedlivé ohodnocení našich zaměstnanců, jejich nejlepší možné podmínky na pracovišti a bezpečnost při práci

Kontaktujte nás

Božetěchova 3003/133
612 00, Brno
Jihomoravský kraj
Česká Republika

+420 777 919 000

  • Facebook
  • LinkedIn

Děkujeme za odeslání!

Jsme držiteli Povolení ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, pro všechny druhy prací ve všech oborech, ve formě zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti (zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení).

bottom of page