top of page
Vyhledat
 • Obrázek autoraAnoku

Proč zaměstnat Ukrajinské zaměstnance

Aktualizováno: 11. 3. 2021

Zaměstnávání cizinců se stalo běžnou součástí firemní strategie mnoha českých společností. Je to výhodné z obou stran. Cizinci jsou většinou ochotni pracovat s větším nasazením, protože mají mnohem lepší motivaci. Pokud odejdou ze svého domova za prací, pak ji téměř v každém případě budou vykonávat poctivě a tak, aby si skutečně potřebné finance vydělali. Mnohdy totiž přispívají nemalými prostředky i své rodině, kterou zanechali doma.

 • Jednou z nejvíce zastoupených skupin uchazečů o zaměstnání jsou pracovníci z Ukrajiny.

Vzhledem k tomu, že se pracovní trh na Ukrajině konečně začal dynamicky vyvíjet, mají pracovníci odcházející za lepším výdělkem mnohdy dostatečnou kvalifikaci i potřebné vzdělání.

 • Mohou tedy vykonávat nejen dělnické profese, mezi které patří především

 • zedníci

 • svářeči

 • stavební dělníci

 • malíři

 • zámečníci

 • pekaři,

ale také přidružené profese, kterými mohou být řidiči, pracovníci v potravinářství, či pracovníci v automobilovém průmyslu. Mohou také pracovat jako sezónní pracovníci. Dobré uplatnění nacházejí také jako skladníci nebo operátoři výroby.

 • Čeští zaměstnavatelé také mezi nimi najdou specializované profese, na které je nutné mít dostatečné vzdělání.

 • Není tedy problém najít

 • IT specialisty

 • inženýry

 • konstruktéry

 • zkušený zdravotnický personál

Jazyková bariéra není žádný problém

Další velkou výhodou u zaměstnávání Ukrajinců je jejich snaha zvládnout v krátké době češtinu alespoň na takové úrovni, aby byli schopni se domluvit v běžných životních situacích. Jazyková bariéra je v tomto případě tedy nejmenším problémem.

 • Naše jazyky jsou si natolik podobné, že je celkem snadné se brzy dohovořit.

Pracovníci z Ukrajiny si u nás vybudovali dobrou pověst

Převážná většina pracovníků z Ukrajiny si u nás získala pověst pracovitých, loajálních, zručných a flexibilních zaměstnanců. Podmínkou pro zaměstnání je pochopitelně čistý trestní rejstřík a také znalost evropské kultury. Vše je založeno na vzájemném respektu našich kultur a na tom, že se lidé z Ukrajiny, kteří zde chtějí žít a pracovat, snaží naší kultuře plně přizpůsobit.

 • Pro české firmy je tedy žádoucí, aby bylo možné zaměstnat kvalitní pracovníky dlouhodobě, a nejen na rok či dva.

Nelegální zaměstnání se nevyplácí ani jedné straně

Zaměstnávat cizince se může zdát trochu problematické. Pokud jde vše legální cestou, pak to může být stejně snadné, jako zaměstnat českého občana. Rozhodně se nevyplatí nelegální zaměstnávání cizinců. Finanční postihy nejsou v žádném případě zanedbatelné.

 • Pokud cizinec vykonává na území České republiky nelegální práci, pak se nedopustí trestného činu, ale pouze přestupku.

 • To ale nic nemění na tom, že pokuta může činit až 100 000 Kč.

 • Ještě více zaplatí ten cizinec, který se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby, koná práci a neprokáže se občanským průkazem nebo pasem. V tomto případě ho to může stát až 200 000 Kč.

 • Ještě přísnější jsou podmínky pro zaměstnavatele.

 • Za umožnění nelegální práce zaplatí pokutu až do výše pěti milionů.

 • Za nesplnění oznamovací povinnosti nebo „opomenutí“ vést pracovníka v evidenci je možné uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

Základem je zaměstnanecká karta

Jestliže si nejste jisti, zda jste na některý krok skutečně nezapomněli, pak je dobré kontaktovat odborníky, kteří se v této oblasti pohybují a mají dostatek zkušeností a znalostí. Také vás mohou se spolehlivými ukrajinskými pracovníky přímo spojit.

 • A jaké jsou hlavní podmínky při zaměstnávání cizinců?

 • V případě pracovníků z Ukrajiny je nutné pro výkon zaměstnání povolení k pobytu.

 • Pokud se bude jednat o dlouhodobý pobyt, pak je nutností zaměstnanecká karta.

Jestliže je cizinec majitelem zaměstnanecké karty, pak je oprávněn nejen k pobytu v České republice, ale také k vykonávání pozice, pro kterou byla karta vydána. Zaměstnanecké karty se vydávají pro možnost pobytu nad 90 dní a na dobu nejdéle dvou let. Podmínkou je zaměstnání nejméně na jeden rok a alespoň na poloviční úvazek.

 • Pokud se zaměstnanec osvědčí, pak není problém, aby byl jeho pobyt prodloužen.

 • Bylo by přeci tak trochu nesmyslné se po dvou letech zbavovat pracovníka, který získal na své pozici zkušenosti a vykonává ji bez sebemenších problémů.

Vysokoškolsky vzdělaní pracovníci z Ukrajiny

Další možností je takzvaná modrá karta. Ta umožní vykonávání zaměstnání s vysokou kvalifikací. Její vyřízení je velice podobné jako u zaměstnanecké karty. Tuto možnost využívají především vysokoškolsky vzdělaní odborníci nebo ti, kteří dosáhli vyššího odborného vzdělání, které trvalo nejméně tři roky.

 • Uplatnit vysokoškolské vzdělání v České republice je pro cizince někdy trochu náročnější.

 • Musí totiž projít procesem nostrifikace vzdělání.

 • Pokud bychom to řekli zjednodušeně, pak musí česká autorita uznat vzdělání v jiném státě.

Jaké jsou nejžádanější profese?

V České republice je nízká obecná míra nezaměstnanosti. Proto se někteří zaměstnavatelé potýkají s nedostatkem pracovních sil. Nejvíce žádanými profesemi jsou v současnosti účetní, IT, obchodní zástupci, personalisté, strojaři a lidé působící v logistice (včetně řidičů). Kromě těchto profesí jsou nedostatečně obsazené pozice montážních dělníků, uklízečů, stavebních dělníků (i pro pomocné práce) a kvalitních řemeslníků.

 • České společnosti nejvíce poptávají cizince pro práci i v lesnictví a zemědělství.

 • Kromě těchto profesí jsou také velice žádané zdravotní sestry či stomatologové.

 • Jak je známo, v České republice se zdravotnictví dlouhodobě potýká s nedostatkem odborného personálu.

 • Agentura práce pro Ukrajince, jako jsme třeba my, může s tímto problémem pomoci.


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page